| טלפון 1700-555-515
  Tel Aviv
  London
  New-York

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

בית השקעות   קופות גמל בניהול אישי   ניהול תיקי השקעות
ברוכים הבאים לאתר בית ההשקעות שלומי ויזל.
נשמח לעמוד לרשותכם בטלפון: 04-6725440 או באמצעות דף צור קשר.

 
 
 


לחדשות נוספות
בית השקעות שלומי ויזל מחפש לרכוש חברה לניהול השקעות לפרטים
1700-555-515
ליצירת קשר עם נציג החברה ולברור פרטים נוספים השאר פרטייך:
בחסות גלובס

בית השקעות שלומי ויזל -גילויי נאות

 
בית השקעות שלומי ויזל בהתאם לחוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות ,
התשנ"ה – 1995 מצהיר בזאת כדלקמן :
א) כי הוא עוסק בייעוץ וניהול תיקי השקעות ולא בשיווק השקעות.
ב) עובדי החברה המנהלים את תיקיההשקעות, הנם בעלי רשיון כדין, וכי למיטב ידיעתה לא מתנהלים נגדה או נגד עובדיה,המנהלים תיקי השקעות, הליכים לביטול רשיון או התלייתו.
 .ג) בית השקעות אינו חבר בורסה.
 

: בהתאם לחוק הסדרת העיסוק בניהול תיקי השקעות, בית ההשקעות שלומי ויזל מתחייב

 
א) להתאים את השירות ללקוח : מנהל התיקים יתאים, ככל האפשר, את אופי העסקאות שהוא מבצע עבור כל לקוח לצרכיו ולהנחיותיו, לאחר שבירר את מטרות ההשקעה, מצבו הכספי, לרבות ניירות ערך והנכסים הפיננסים , ואת שאר הנסיבות הצריכות לעניין, ככל שהלקוח יסכים למסור מידע לגבי אלה.
 ב) חובת אמון: בעל רשיון מנהל התיקים העובד בחברת שלומי ויזל יפעל לטובת לקוחותיו באמונה ובשקידה
ג) חובת הסודיות : בית ההשקעות ומנהלי התיקים ישמרו בסוד מידע שהביא הלקוח, לרבות מסמכים שהובאו לרשותו ותוכנם אלא אם ויתר הלקוח במפורש על חובת הסודיות כלפי אדם המצוין בהסכם
 ד) חובת הזהירות : בית ההשקעות ומנהלי התיקים ינהג בעיסוקו בזהירות וברמת מיומנות שבעל רשיון סביר היה נוהג בהם בנסיבות דומות, וינקוט את כל האמצעים הסבירים להבטחת ענייניהם של לקוחותיו
ה) איסור שימוש בנכסי הלקוח : לא ישתמש בית ההשקעות ומנהלי התיקים בכספים, בניירות ערך או בנכסים פיננסיים של הלקוח, אלא לצורך ביצוע עסקאות עבור אותו לקוח ובהתאם להסכם שנערך עמו ולייפוי הכוח שקבל מימנו