ויזל בית השקעות – כתב גילוי נאות - נספח זיקה

בהתאם לסעיף 16א (א) לחוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות, התשנ"ה-1995 ( להלן: "החוק"), ש.י.ויזל 1998 שיווק וניהול בית השקעות בע"מ ) להלן – "מנהל התיקים" מתכבדת להביא לידיעתכם כי:

1. מנהל התיקים עוסק בניהול תיקי השקעות ושיווק השקעות ולא בייעוץ השקעות.

2 .למנהל התיקים זיקה לשיווק מאחר וברשותו רשיון סוכן ביטוח פנסיוני בנוסף לרשיון ניהול התיקים.

3.מהות הזיקה של מנהל התיקים לביטוח פנסיוני: מנהל התיקים בפעילותו כמנהל תיקים וכמשווק זכאי (ו/או עשוי להיות זכאי) לקבל תשלום של שכר או עמלה מחברות לניהול קופות גמל,קרנות השתלמות, קרנות פנסיה,  ותכניות ביטוח פנסיוני של חברות ביטוח ,שעל ידן הוא מועסק (ו/או יועסק) או יעסוק בשיווק שלהם.