ניהול תיקי השקעות סולידי

ניהול תיק השקעות סולידי ללא מניות

ניהול תיק השקעות סולידי עים מניות

ניהול תיק השקעות סולידי עם מניות מ 10%- 20% מניות – מסלול זה מותאם למשקיע הסולידי, הנמנע מסיכון, שרוצה לשמור על ערך השקעתו ביחס למדד המחירים לצרכן אך גם רוצה ליהנות מאפשרות לתשואה עודפת ע"י חשיפה מינימלית למניות. השילוב של מניות ואפיקים סולידיים מבטיח תשואות יציבות לאורך זמן ומאפשר ליהנות מתקופת גאות בבורסה בארץ או בחו"ל, במידה ותהיה