ניהול תיקי השקעות אגרסיבי

ניהול תיקי השקעות אגרסיבי המורכב בין 50% - 70% מניות

ניהול תיקי השקעות אגרסיבי המורכב מעד 100% מניות