כיסויים ביטוחיים בקרן הפנסיה

לעמיתי קרן הפנסיה המפקידים כל חודש, יש בנוסף לפנסיית הזקנה ,גם ביטוח של נכות ושארים. גובה הקצבאות בכיסויים אלה תלוי במסלול הביטוח שרכש העמית, גיל הצטרפות העמית לקרן (ככול שמצטרפים בגיל צעיר יותר עלות הביטוח נמוכה יותר), וסכומי ההפקדות החודשיות לקרן (השכר המבוטח של העמית הינו בהתאם לגובה ההפקדות החודשיות ומאחוזי ההפקדות לקרן הפנסיה בכל חודש).

מסלול הביטוח החודשי שנקבע בתקנון התקני   – ברירת המחדל

יש כמה מסלולי ביטוח התלויים בגיל ההצטרפות ובחלוקת מסלולי ביטוח שונים לנכות ולשארים, אני אכתוב רק על מסלול ברירת המחדל, שהינו המסלול הראשי כיום לאחר השינויים בקרנות הפנסיה החל משנת 2018.

מסלול ברירת המחדל כיום בקרנות הפנסיה נקבע לפי 75% מהשכר המבוטח לנכות, ו 100% לשאירים.  לפי מסלול זה, עמית בקרן פנסיה במקרה של פגיעה ביכולת שלו לעבוד מסיבה בריאותית ,זכאי במקרה המרבי לקבל קצבת נכות חודשית בשיעור של 75% מהשכר המבוטח שלו, אם לדוגמא השכר החודשי המבוטח שלו הינו 10000 ₪ לחודש, העמית יהיה זכאי לקצבת נכות חודשית בשיעור מרבי של 7500 ₪ לחודש.

פרט חשוב ומהותי, גובה  קצבת הנכות החודשית אינו קשור לסכום החיסכון שצבר העמית בקרן דהיינו גם אם העמית חסך סכום נמוך מאוד אבל הוא מבוטח על שכר של 10000 ₪ לחודש, הוא ימשיך ויקבל קצבה חודשית של 7500 ₪ במקרה של הכרה בנכות של 75% כל עוד לא השתנה מצבו הבריאותי.

לגבי קצבת השארים, במידה והעמית נפטר לפני גיל הפרישה מעבודה, השארים שלו שהינם, בן או בת הזוג, ילדים עד גיל 21 והורה נתמך (שאין לו הכנסה נוספת חוץ מביטוח לאומי) יהיו זכאים  לקצבה חודשית לפי השכר המבוטח של העמית.

לדוגמא אם העמית היה מבוטח לפי שכר של 10000 ₪ לחודש, ונפטר לפני גיל הפרישה ,בן או בת הזוג שלו יהיו זכאים ל60% מהקצבה כלומר 6000 ₪ לכל ימי חייהם.

ילדים עד גיל 21 יהיו זכאים ל40% מהשכר המבוטח כלומר 4000ש"ח לכל הילדים בחלוקה שווה ,עד להגיעם לגיל 21.

שבת שלום ,שלומי ויזל

נייד 0507295785 מייל vizel58@zahav.net.il

גילוי נאות

האמור בכתבה זו אינו מתיימר להכיל את כל המידע הדרוש למשקיע זה או אחר, פעילות המסחר בשוק ההון הינה פעילות הטומנת בחובה סיכון ואינה מתאימה לכל אחד, אין לראות בכתוב במדור זה כהמלצה לרכישה או מכירה או ביצוע השקעות או עסקאות כלשהן או כתחליף לייעוץ השקעות או שיווק השקעות המתחשב בנתונים ובצרכים של כל משקיע.