מחצית ראשונה קשה בשוק ההון,למעט סקטור האנרגיה

בעת פרסום הכתבה ביום שישי ,תסתיים המחצית הראשונה של השנה.

הגופים המוסדיים: קרנות הפנסיה, קופות הגמל, חברות הביטוח וקרנות ההשתלמות, יחלו לסכם את תום המחצית  הראשונה ,ולהעביר לציבור החוסכים את התוצאות שלהם מתחילת השנה. בשוק ההון היו ירידות הן במניות (חריג ויוצא דופן מניות האנרגיה והגז שעלו בשיעורים חדים וכנגד המגמה)והן באיגרות החוב בשיעורים לא נמוכים, ועל כן ההשפעה השלילית היא רבה על הביצועים של החסכונות ארוכי הטווח  מתחילת השנה. רק  לקרנות הפנסיה יש אפיק אחד שממשיך ונותן רווחים כל הזמן ללא תלות בשווקים.

מדובר על האיגרות חוב המיועדות, אותן איגרות להן מתחייבת המדינה לשלם  לחוסכים באמצעות קרן הפנסיה ריבית בשיעור של 4.86% ובתוספת מדד, אין הטבה כזו בשום אפיק אחר, ההטבה בקרנות היא בשיעור של 30% מסך נכסי קרנות הפנסיה.

על כן ההפסדים בקרנות  הפנסיה יהיו הרבה יותר נמוכים משאר אפיקי ההשקעה שלא נהנים מההטבה היוצאת דופן הזו.

אני מציע לכלל החוסכים לא למהר ולקבל החלטה נמהרת על בסיס מחצית אחת, ולמהר ולשנות מסלולי השקעה, כלומר להקטין את משקל המניות ולעבור לנכסים חסרי סיכון.

כל חוסך אמור להתנהל בהתאם לטווח שעומד לרשותו, חוסכים לטווח ארוך לא אמורים לשנות מסלולים כתוצאה מחשש על בסיס מחצית אחת, למרות שהורגלו לרווחים בשנים האחרונות ובמיוחד בשנה שעברה.

הכוכבות הגדולות כתוצאה ממשבר הנפט והגז הן מניות האנרגיה, דלק קידוחים, רציו, דלק קבוצה ועוד, אותן מניות שבשנה שעברה טענו שהן חברות מזהמות שלא ראויות להשקעה.

זה לקח לעתיד ובכלל  לציבור המשקיעים ,לא משקיעים על בסיס אופנות חולפות או לפי התקשורת, בסופו של דבר השקעות נמדדות לפי תזרים מזומנים, רווח וצפי לצמיחה עתידית.

נכון, אף אחד לא חזה משבר נפט וגז במידה כזו בעיקר כתוצאה מהעימות בין רוסיה לאוקראינה, אבל עדיין מי שבחן בשנה שעברה את הדוחות והצפי העתידי של חברות האנרגיה, יכול  היה להבין כי הן עומדות להציג צמיחה ורווח הולכים וגדלים.

שבת שלום ,שלומי ויזל נייד 0507295785 מייל vizel58@zahav.net.il