קופות גמל

שוק ההון וביטוח פנסיוני

בשבוע שעבר נתתי הסבר על קרנות ההשתלמות, אפיק נוסף המיועד לחיסכון בינוני ארוך טווח שגם הוא תלוי בתנודתיות של שוק ההון ,הינו קופות הגמל.

בעבר ניתן היה לחסוך באפיק זה ל15 שנים ובתום המועד, ניתן היה לפדות את סך החסכון שנצבר בהשקעה זו . כיום השתנו התקנות כפי שאסביר, וזאת מכיוון שמשרד האוצר מעוניין כי לציבור החוסכים יהיו כמה שיותר מקורות כספיים בעת תום תקופת העבודה והפרישה לפנסיה, בהיעדר מקורות מספיקים לכל חוסך שיגיע לגמלאות, המדינה תיאלץ לתמוך במעוטי היכולת באמצעות מתן קצבאות, בשבוע הבא אסביר על קרנות הפנסיה וכמה צריך לחסוך על מנת שיהיה מספיק חסכון לעת הפרישה לכל פורש  המגיע לגמלאות וזאת כמובן בנוסף לאפיקי חסכונות נוספים.

קופות הגמל

באמצעות קופת גמל שכירים ועצמאיים יכולים לחסוך לטווח ארוך, וחסכון זה ישמש להם כמקור הכנסה נוסף אחרי שיפרשו מעבודה. החיסכון לשכירים מתבצע באמצעות המעסיק שמשתתף עם העובד בהפקדות החודשיות. העצמאיים מפקידים לקופה לבד ללא השתתפות מעסיק.

את הכספים שמצטברים בקופת הגמל מנהלים מנהלי השקעות, אותם מנהלים גובים דמי ניהול חודשיים עבור הניהול של היתרה שהצטברה בקופה, דמי הניהול יכולים להגיע עד כדי 1.05% לשנה אולם ניתן להשיג תנאים טובים יותר ,תלוי בגובה החיסכון הקיים לכל חוסך.

לקופות הגמל יש כמה מסלולי השקעה בשוק ההון. מסלול כללי : בו מנוהלים כיום מרבית הכספים בקופות הגמל. הבעיה במסלול זה היא, שרמת הסיכון  כלומר סך אחוזי המניות מכלל החיסכון משותף לכלל החוסכים, בלי להתחשב ברמת הסיכון המתאימה לכל חוסך בהתאם לאופיו כמשקיע ובהתאם לגילו. רמות הסיכון לחוסך צעיר אינן מתאימות לחוסך הקרוב לגיל פרישה.

מסלול תלוי גיל : מחולק לשלושה אפיקי השקעה, א –  לחוסכים עד גיל 50

ב – לחוסכים בגילאי 50 עד 60

ג – לחוסכים מעל גיל 60.

ככול שמתקדמים בגילאי החוסכים יורדים שיעורי אחזקת המניות ורמות הסיכון בקופת הגמל.

מסלול נוסף הקיים הינו מסלול השקעה מתמחה :במסלול זה, החוסך יכול לבחור אפיקי השקעה  ללא הגבלה עם חשיפה להשקעות בחו"ל, מניות, איגרות חוב או מדדים.

משיכת כספים מקופת גמל – עד תאריך 31.12.2004 שכיר יכול  היה למשוך את הכסף שהצטבר לו בקופת הגמל במקרים הבאים: בעת סיום עבודה ותקופת חיפוש עבודה חדשה בתקופה מעבר לחצי שנה.

סיום עבודה כשכיר ומעבר לעבודה כעצמאי.

החלפת עבודה למעסיק חדש שלא מפקיד לעובד לקופת גמל לתקופה של שנה.

1.1.2005 -31.12.2007 השתנו התקנות ולכן שכיר יכול למשוך את הכסף רק לאחר גיל 60 ובנוסף נדרש ל 5 שנות וותק של הפקדות לקופת הגמל.

החל מתחילת שנת 2008  שכיר יכול למשוך את החסכון שהצטבר בקופה רק כקצבה חודשית, אין אפשרות למשוך את כל הכסף באופן חד פעמי.

לגבי עצמאי (גם מי שעובד כעצמאי וגם מי שמפקיד או הפקיד באופן עצמאי),

עד 31.12.2005 לאחר 15 שנות וותק ניתן היה למשוך את הכסף.

מתחילת 2006 ועד 31.12.2007 עצמאי יכול למשוך את הכסף לאחר גיל 60 ונדרש בנוסף ל 5 שנות וותק בקופה.

מתחילת 2008 בדיוק כמו שכיר, העצמאי יכול  לקבל את הכסף שצבר בקופת הגמל  רק לאחר גיל 60 וכקצבה חודשית.

שבת שלום ,

שלומי ויזל  נייד 0507295785 מייל vizel58@zahav.net.il

.

גילוי נאות

האמור בכתבה זו אינו מתיימר להכיל את כל המידע הדרוש למשקיע זה או אחר, פעילות המסחר בשוק ההון הינה פעילות הטומנת בחובה סיכון ואינה מתאימה לכל אחד, אין לראות בכתוב במדור זה כהמלצה לרכישה או מכירה או ביצוע השקעות או עסקאות כלשהן או כתחליף לייעוץ השקעות או שיווק השקעות המתחשב בנתונים ובצרכים של כל משקיע.