קופות גמל חלק ב

השבוע תכננתי להתחיל לכתוב על קרנות הפנסיה וביטוחי המנהלים, אך לפני שאתחיל בכתיבה על אפיקי ההשקעה העיקריים של האפיק הפנסיוני, ברצוני לפרט לכם על  אפשרויות נוספות העומדות לרשותכם באפיק החסכון לטווח הבינוני ארוך של קופות הגמל.

קופות גמל להשקעה: במטרה לעודד את ציבור המשקיעים לחסוך סכומי כסף נוספים לעת הפרישה, התיר משרד האוצר לקופות הגמל  בשנת 2016 להציע אפיק נוסף להשקעה באמצעותן לטווח קצר, בינוני או ארוך. קופת גמל להשקעה מיועדת לכלל החוסכים ,ההפקדות אינן מקנות הטבת מס, וכל הכספים מושקעים בשוק ההון.

ניתן לעבור בין מסלולי ההשקעה(איגרות חוב, מניות)ללא אירוע מס. יש תקרת הפקדה לכל שנה והיא מסתכמת בסך של 72616 ₪ נכון לשנת 2022. בנוסף ניתן למשוך ממנה את הכספים בכל עת וללא קנס בסכום חד פעמי. במועד המשיכה ישלמו החוסכים מס רווחי הון בשיעור 25% על הרווח הריאלי(הרווח שנצבר בקופה בניכוי מדד המחירים לצרכן).לחוסך שגילו מעל גיל 60 יש אפשרות לבחור במשיכת הכספים כקצבה חודשית ועל ידי כך לקבל פטור מתשלום מס רווחי הון בשיעור 25% על הרווח שהצטבר לו בקופה, נוסף על כך גם הקצבה עצמה תהיה פטורה מתשלום מס הכנסה.

קופת גמל אישית (IRA) :  מאפשרת לחוסכים ניהול אישי  ועצמאי של קרן ההשתלמות וקופת הגמל, צורת ניהול זו מאפשרת לחוסך לקבל שליטה מלאה על הכספים שלו ובצורה מותאמת אישית עד לרמת המניה הבודדת או תעודת הסל בקופה או בקרן.

באפשרות החוסך לנהל באופן עצמאי את ההשקעות של עצמו, או להעביר את הניהול למנהל השקעות מטעמו.

ניתן לנהל במסלול זה קרנות השתלמות, קופת גמל עצמאית ונזילה(ניתן למשוך אותה),או קופת גמל של שכיר בתנאי שהוא מעל גיל 60 ועם 5 שנות וותק בקופה.

שבת שלום ,שלומי ויזל נייד 0507295785 מייל vizel58@zahav.net.il

.

גילוי נאות

האמור בכתבה זו אינו מתיימר להכיל את כל המידע הדרוש למשקיע זה או אחר, פעילות המסחר בשוק ההון הינה פעילות הטומנת בחובה סיכון ואינה מתאימה לכל אחד, אין לראות בכתוב במדור זה כהמלצה לרכישה או מכירה או ביצוע השקעות או עסקאות כלשהן או כתחליף לייעוץ השקעות או שיווק השקעות המתחשב בנתונים ובצרכים של כל משקיע.