קרן פנסיה החדשה חלק א

בטורים הקודמים, כתבתי על קרן ההשתלמות ועל קופות הגמל, שני אפיקי חסכון לטווח בינוני ארוך  שכספי החוסכים שלהם מושקעים בשוק ההון , ומטרתם לצבור  עבורנו כספים נוספים  לשימוש עתידי , רצוי לעת פרישה.

בטור הנוכחי, אסביר על חשיבות קרן הפנסיה  כמכשיר חיסכון המשלב  בנוסף כיסויים ביטוחים לחוסך/עמית.

קרן פנסיה היא למעשה מכשיר לחיסכון פנסיוני ,והייעוד שלה לשלם קצבה חודשית בעת הפרישה מעבודה, ובנוסף לכך,  יש לחוסך הגנות  של ביטוח נכות ושארים  לכל תקופת החיסכון ועד למועד הפרישה לגמלאות.

גיל הפרישה  מעבודה כיום בישראל  הינו 62 לנשים ו67 לגברים, יחד עם זאת חוסך בקרן פנסיה זכאי לצאת לפרישה מוקדמת בגיל 60 ולקבל מקרן הפנסיה קצבת  זיקנה חודשית לשארית  חייו ,השאלה במקרה זה אם הוא צבר סכום חסכון מספיק גדול כדי לקבל קצבה מוקדמת.

כדי להגיע לחסכון גדול מספיק לגיל הפרישה  מעבודה,  כדאי להתחיל לחסוך בקרן הפנסיה באמצעות הפקדות חודשיות מוקדם ככל האפשר.

ההפקדות החודשיות במקרה של שכיר מורכבות מחלקו של העובד כ6% (ניתן להגדיל ל7%)מהשכר המבוטח, חלקו של המעסיק לתגמולים כ 6.5% (ניתן להגדיל ל7.5%),ובנוסף חלקו של המעסיק לפיצויים כ6%(ניתן להגדיל ל8.33%).גם חלקו של המעסיק הוא לפי סך השכר המבוטח. מי שמעוניין לבצע חישוב מהו השכר המבוטח, יכול לחלק את סכום התגמולים החודשיים חלקי  סך % הפקדות התגמולים של העובד והמעביד וללא פיצויים.

כספי הפיצויים בקרן הפנסיה מצטברים והופכים לנזילים בעת סיום יחסי עובד מעביד, אולם מכיוון שהם חלק בלתי נפרד מהחיסכון המצטבר שאמור לשמש אותנו בעת הפרישה, רצוי להימנע ממשיכה של סכומים אלה בעת החלפת מקום עבודה. בשבוע הבא אמשיך וארחיב על קרנות הפנסיה.

שבת שלום ,שלומי ויזל נייד 0507295785 מייל vizel58@zahav.net.il

גילוי נאות

האמור בכתבה זו אינו מתיימר להכיל את כל המידע הדרוש למשקיע זה או אחר, פעילות המסחר בשוק ההון הינה פעילות הטומנת בחובה סיכון ואינה מתאימה לכל אחד, אין לראות בכתוב במדור זה כהמלצה לרכישה או מכירה או ביצוע השקעות או עסקאות כלשהן או כתחליף לייעוץ השקעות או שיווק השקעות המתחשב בנתונים ובצרכים של כל משקיע.