ניהול תיקי השקעות

סוגי תיקים - ללקוח הפרטי

 ישנם שלושה סוגים של ניהול תיקי השקעות ללקוח הפרטי והם ניהול תיק השקעות סולידי , ניהול תיק השקעות  כללי ניהול תיקי השקעות אגרסיבי.
ניהול תיק השקעות סולידי מתחלק לשני מסלולים המסלול הראשון הוא מסלול ללא מניות מסלול זה מותאם למשקיע הסולידי, הנמנע מסיכון, שרוצה לשמור על ערך השקעותיו.
המסלול השני הוא מסלול  המורכב מבין 10% ל20% מניות  מסלול זה מותאם למשקיע הסולידי, הנמנע מסיכון, שרוצה לשמור על ערך השקעתו ביחס למדד המחירים לצרכן אך גם רוצה ליהנות מאפשרות לתשואה עודפת ע"י חשיפה מינימלית למניות.
ניהול תיק השקעות כללי המסלול מאפשר למשקיע גם חשיפה למניות וגם מרכיב סולידי מאוזן.
ניהול תיקי השקעות אגרסיבי גם הוא כמו המסלול הסולידי מתחלק לשני מסלולים המסלול הראשון הוא מסלול המורכב מבין מ 50% – 70% מניות  מסלול זה מתאים ללקוח שמחפש חשיפה גבוהה לשוק המניות.
 המסלול השני הוא מסלול של עד 100% מניות- מסלול זה עשוי ליצור את התשואה הגבוהה ביותר מבין שאר המסלולים לאורך זמן.

ניהול תיקי השקעות סולידי

א) ללא מניות – מסלול זה מותאם למשקיע הסולידי, הנמנע מסיכון, שרוצה לשמור על ערך השקעותיו. 100% מנכסי תיק ההשקעות מושקעים באפיקים סולידיים ( צמודי מדד , שקלים, מט"ח ) בהתאם לתחזיות ומחקר כלכלי.
ב) מ 10%- 20% מניות – מסלול זה מותאם למשקיע הסולידי, הנמנע מסיכון, שרוצה לשמור על ערך השקעתו ביחס למדד המחירים לצרכן אך גם רוצה ליהנות מאפשרות לתשואה עודפת ע"י חשיפה מינימלית למניות. השילוב של מניות ואפיקים סולידיים מבטיח תשואות יציבות לאורך זמן ומאפשר ליהנות מתקופת גאות בבורסה בארץ או בחו"ל, במידה ותהיה.

ניהול תיקי השקעות כללי

א) מסלול זה מתאים למשקיע שרוצה ליהנות מכל העולמות יחדיו- גם חשיפה למניות וגם מרכיב סולידי מאוזן, וזאת ע"י חשיפה של עד 30% מתיק ההשקעות לשוק המניות והשאר באפיקים הסולידיים המומלצים.
השילוב של מניות ואפיקים סולידיים מעניק למשקיע הגנה על חלק מכספו בטווח הקצר ומאפשר לו לנהות מגאות בבורסה בטווח הארוך.

ניהול תיקי השקעות אגרסיבי

א) מ 50% – 70% מניות- מסלול זה מתאים ללקוח שמחפש חשיפה גבוהה לשוק המניות. במסלול זה על הלקוח להיות מודע לתנודתיות הגדולה שמאפיינת את תיק ההשקעות והסיכון הכרוך בהשקעה במניות בטווח הקצר.
 ב) מסלול של עד 100% מניות- מסלול זה עשוי ליצור את התשואה הגבוהה ביותר מבין שאר המסלולים לאורך זמן. מטרות המסלול לאפשר ניהול דינמי של האחזקות ולהשיג תשואה העולה על מדדי ת"א 100 . נדגיש שוב, על הנלווה לטווח הקצר.