ניהול תיק השקעות

ניהול תיק השקעות דורש מיומנות ומקצועיות רבה של מנהלי התיק

ניהול תיק השקעות יכול להתבצע רק עם רישיון של הרשות לניירות ערך