הנגיד מחטיא את המטרה

בנק ישראל מגדיל את הפערים במשק

נגיד הבנק העלה השבוע בפעם נוספת ובשיעור חד של 0.75%  את הריבית במשק. ריבית בנק ישראל כיום לאחר ההעלאה האחרונה מסתכמת בשיעור של 2% . זוהי הריבית שבנק ישראל גובה מהבנקים המסחריים.  הבנקים  כמתווכים פיננסיים גובים תוספת של 1.5% על  ריבית בנק ישראל ולכן כיום ריבית הפריים הינה בשיעור מצטבר של%  3.5 . עד לא לפני הרבה זמן, ריבית הפריים הייתה בשיעור של 1.6% לשנה.

אני רוצה להדגיש כי את ריבית הפריים מקבלים לווים בטוחים כגון לווי  משכנתא או לקוחות עם בטחונות ובעלי יכולת החזר מוכחת של הלוואות שנלקחו בעבר. שאר הלקוחות יאלצו לשלם שיעורי ריבית הרבה יותר גבוהים משמעותית מ 3.5% לשנה. הבנקים "קונסים" את הלקוחות הללו בגלל תוספת הסיכון, מכיוון שיש סיכון בהחזר ההלוואה על ידי לקוחות אלה.

מנגד מה משלמים היום הבנקים על הפיקדונות של הלקוחות? ריבית אפסית.

רק לקוחות גדולים שידעו להתמקח יזכו לקבל ריבית עודפת. בדרך כלל הבנקים ייהנו ממרווחי ריבית גבוהים יותר שיתרמו בתורם להמשך הגדלת הרווחיות שלהם שגם כך מופרזת ביותר.

מהם מרווחי הריבית?! הבנקים יגבו ריבית הרבה יותר גבוהה מהלקוחות שילוו כסף למטרה מסחרית, משכנתא, או אפילו הלוואה לכיסוי יתרת חוב או כל רכישה פרטית אחרת.

מנגד, הם  לא ישלמו ריבית בהתאמה ללקוחות על פיקדונות או יתרות בעובר ושב, כך יגדלו מרווחי הריבית של המתווכים הפיננסים ע"ח רוב הציבור ובעיקר על חשבון מעוטי היכולת  שאין ביכולתם לתת בטחונות נאותים ולהוריד את שיעור הריבית שהבנקים יבקשו מהם.

התירוץ שנותן בנק ישראל לעלייה החדה ולהמשך העלאות בעתיד הוא, מיתון האינפלציה, כלומר שליטה והאטה של המשך ההתייקרויות במשק ומניעת אובדן שליטה במדדי המחירים במשק, אבל אפילו נגיד הבנק המרכזי באמריקה, אמר בגילוי לב כי הריבית  היא אינה תרופת פלא ולא נועדה להשפיע על גורמים חריגים, וגורמים אלה להזכירכם נוצרו לאחר סגרי הקורונה, ומלחמת רוסיה אוקראינה.

כך מצד אחד קיבלנו עליות מחירים גבוהות של מחירי התובלה בעולם, ומצד שני עליות בשיעורים חריגים של הסחורות, הנפט והגז , וכאילו להוסיף על כך, מזג האוויר החריג בעולם גורם להתייבשות מקורות מים באירופה ובעולם, שתורמים גם הם להתייקרות הסחורות והתבואות.

על כן לצערי העלאת הריבית ואילו שיבואו בהמשך רק מחריפות את הפערים במשק.

אני מציע לכל לווי המשכנתאות לא להזדרז ולשנות מסלולי הלוואות, הבנקים ידעו לגבות תוספת ריבית נכבדה על הלוואות  שלא במסלול הפריים כגון הלוואות שקליות או צמודות מדד.

שבת שלום ,שלומי ויזל נייד 0507295785 מייל vizel58@zahav.net.il

.

גילוי נאות

האמור בכתבה זו אינו מתיימר להכיל את כל המידע הדרוש למשקיע זה או אחר, פעילות המסחר בשוק ההון הינה פעילות הטומנת בחובה סיכון ואינה מתאימה לכל אחד, אין לראות בכתוב במדור זה כהמלצה לרכישה או מכירה או ביצוע השקעות או עסקאות כלשהן או כתחליף לייעוץ השקעות או שיווק השקעות המתחשב בנתונים ובצרכים של כל משקיע.