לא להפסיק הפקדות חודשיות עבור רכישת כיסויים ביטוחיים בקרן הפנסיה